Personal tools
You are here: Home Betingelser Diverse nyttige informasjon
Document Actions

Diverse nyttige informasjon

by TurkTour Admin last modified 2007-03-05 20:13

Flytider og flightnummer kan endres på kort varsel. Kontroller reisedokumentene nøye før avreise. Ved oversjøiske reiser må den reisende rebekrefte sin billett hos det aktuelle flyselskap senest 72 timer før retur/hjemreisens avgang. Dersom rebekreftelse (reconfirmation) ikke foretas, risikerer den reisende å miste sin plass og dessuten gå glipp av informasjon om eventuelle endringer i tidsskjemaet. Flyselskapet og Turk Tour er ikke ansvarlige for noen handling, forsømmelse eller hendelse som måtte inntreffe mens passasjeren ikke befinner seg ombord på flyet. Flybilletter er personlige og kan ikke overdras.

Pass og visum Den reisende er selv ansvarlig for å inneha gyldig pass. Den reisende er også selv ansvarlig for å sørge for eventuelle visum reisen krever.

Den reisendes kontroll over reisedokumentene
Den reisende er selv ansvarlig for å kontrollere reisedokumentene så fort de er mottatt. Eventuelle feil må påtales umiddelbart.

Eventuelle reklamasjoner
Eventuelle reklamasjoner angående flyreisen må fremføres på stedet til det aktuelle flyselskap, slik at denne gis anledning til å rette opp feilen. Det vil ellers være vanskelig for Turk Tour å kunne akseptere noen reklamasjon etter reisens avslutning. Ved eventuell reklamasjon ber vi deg ta vare på flybilletten og sende oss en kopi av denne etter hjemkomst. Turk Tour fungerer utelukkende som formidler overfor de respektive flyselskapene. Eventuelle reklamasjoner skal fremføres for Turk Tour skriftlig så snart som mulig og senest en måned etter hjemkomst dersom ikke særskilte grunner forhindrer dette.


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System