Personal tools
You are here: Home Betingelser Generelle opplysninger
Document Actions

Generelle opplysninger

by TurkTour Admin last modified 2007-03-05 20:02

Turk Tour sine reisevilkår bygger på Alminnelige vilkår for Pakkereiser utarbeidet av Den Norske Reisebransjeforening (DNR) i samarbeid med Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldene for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995 $ 2-1.

Vilkårene er utformet i.h.t Lov om Pakkereiser ("Pakkereiseloven") og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, ("Forskriftene") og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Vilkårene gjelder for alle pakkereiser som faller inn under Pakkereiseloven med forskrifter. Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og kunde.

Den reisende plikter å sette seg inn i reisevilkårene for bestilling av reisen.

Turk Tour er medlem av Reisegarantifondet og har stillet lovpliktig garanti.

Turk Tour tilbyr deg lavere priser. Dette er mulig fordi vi har effektivisert bestillingsprosedyren ved å la deg som kunde ta beslutningene og på en enkel måte utføre bestillingen selv uten mellomledd.

Turk Tour kan du sammenligne priser og bestille til best mulig pris. Du, som kjøper, behøver derfor ikke lenger ringe rundt til forskjellige reisebyråer for å finne den laveste prisen og spørre etter ledige plasser, - alt finnes nå samlet hos Turk Tour. Hos oss kan du søke og bestille din egen flyreise til hvor som helst i verden, 365 dager i året, døgnet rundt.


Billetter/vouchers sendes etteravtale hjem til deg så fort vi har mottatt din betaling. Hvor du selv velger flyselskap, leiebil, hotell, pris etc., finnes et kompetent reisebyrå personale som foretar kvalitetskontroll av din bestilling.


Det er du som bestemmer den pris og det reisemål som passer deg best, deretter på egenhånd foretar bestilling av fly, hotell og leiebil. Vi tar ingen reservasjonsgebyr som andre reisebyråer da du selv gjør din bestilling enten online eller. Dersom du mot formodning skulle foretrekke at vi foretar din bestilling, ser vi oss du på forhånd mest mulig orientert om reise destinasjonen. Det er stor hjelp for effektivering av arbeidet.


Om du har spørsmål rundt bestillingsprosedyren eller trenger annen assistanse kan du enten sende oss en meil til info@turktour.no eller kontakte oss

per tlf +47 23 03 54 90 eller per fax +47 23 03 54 99. Om du personlig møter op våres sentral beliggende lokalet saken er end lettere og vi setter på stor pris.
Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System